Atsakomybės ribojimas

Bendrosios nuostatos

    Lankydamiesi Manostatybos.lt tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiuo atsakomybės ribojimo tekstu, jį supratote ir sutinkate jo laikytis. Jei nesutinkate su šiuo atsakomybės ribojimu, Jūs negalite naudotis  Manostatybos.lt tinklalapiu.

 Atsakomybės ribojimas

   Manostatybos.lt nėra atsakingas dėl bet kokių trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų ar ieškinių, kurie būtų pagrįsti tiesioginiu ar netiesioginiu šiame tinklalapyje esančios ar per jį prieinamos informacijos naudojimu, nepriklausomai nuo tos informacijos šaltinio. Šiame tinklalapyje pateikta informacija yra informacinio pobūdžio ir negali būti suprantama kaip galinti pakeisti kvalifikuotą konsultaciją.

   Dauguma
 Manostatybos.lt tinklalapyje esančios informacijos yra gaunama iš tinklalapio lankytojų ir asmenų, pageidaujančių patalpinti informaciją apie savo teikiamas paslaugas, todėl tokia informacija yra pateikiama „tokia, kokia yra” ir „tiek, kiek jos yra”, nedarant jokių jos turinio pakeitimų.

   Manostatybos.lt nesuteikia jokių garantijų, pareiškimų ar įsipareigojimų, aiškiai išreikštų ar numanomų, dėl bet kokios šiame tinklalapyje pateiktos informacijos (įskaitant, bet neapsiribojant tokios informacijos savalaikiškumu, aktualumu, tikslumu, išsamumu ar tinkamumu konkrečiam tikslui) ir nėra atsakingas už šios informacijos panaudojimą. Manostatybos.lt neatsako už jokius tiesioginius ar netiesioginius nuostolius, turėtas išlaidas ar negautas pajamas, susijusiais su šiame tinklalapyje esančios informacijos naudojimu. Manostatybos.lt esančią ar per jį atsisiųstą informaciją Jūs naudojate savo paties nuožiūra ir rizika.

 Autorių teisės

   Manostatybos.lt tinklalapyje gali būti mums ar tretiesiems asmenims nuosavybės teise priklausančios ar autoriaus teisėmis apsaugotos informacijos. Jei aiškiai nenurodyta kitaip, laikoma, kad visos autoriaus teisės į šį tinklalapį ir jame esančią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant į visus jame esančius dokumentus, tekstus, atvaizdus, grafiką ir kodus priklauso Manostatybos.lt.

   Kopijuoti, spausdinti, publikuoti ar kitaip atgaminti bei platinti
 Manostatybos.lt tinklalapyje Jums prieinamą informaciją ir duomenis be raštiško mūsų sutikimo draudžiama. Jokie Manostatybos.lt esantys prekių ženklai negali būti naudojami ar atgaminami be išankstinio raštiško mūsų ar asmens, kuriam priklauso tokie ženklai, sutikimo. 

   Dalies ar visos
 Manostatybos.lt tinklalapyje esančios informacijos atgaminimas bet kokia forma, išskyrus anksčiau paminėtus atvejus, (įskaitant, bet neapsiribojant pritaikymu, išvestinio produkto sukūrimu remiantis Manostatybos.lt tinklalapiu ar jame esančiais duomenimis) be Manostatybos.lt išankstinio raštiško sutikimo yra griežtai draudžiamas.

 Trečiųjų asmenų tinklalapiai ir jų turinys

   Kai kurios Manostatybos.lt pateiktos informacijos dalys gali priklausyti trečiajam asmeniui, taip pat jame gali būti nuoroda į trečiųjų asmenų tinklalapius. Mes nekontroliuojame tretiesiems asmenims priklausančių tinklalapių ir juose esančios, per juos prieinamos ar pasiekiamos informacijos, todėl neprisiimame jokios atsakomybės už tokius trečiųjų asmenų tinklalapius, jų turinį ir tokių tinklalapių prieinamumą.

    Manostatybos.lt neprisiima jokios atsakomybės, kylančios iš bet kokių kaltinimų, kad tretiesiems asmenims priklausantys duomenys ar informacija (pateikti Manostatybos.lt ar bet kokiame kitame tinklalapyje) pažeidžia bet kokio asmens intelektinės nuosavybės teises, taip pat atsakomybės, kylančios iš bet kokios informacijos ar nuomonės, kuri yra tokio trečiojo asmens tinklalapyje, duomenyse ar informacijoje. 

 Baigiamosios nuostatos

  Manostatybos.lt negarantuoja, kad tinklalapis veiks nuolat, kad jame esantys trūkumai ir (ar) defektai bus nedelsiant pašalinti. 

   Manostatybos.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti atsakomybės ribojimą. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Manostatybos.lt tinklalapyje. Jei Jūs po atsakomybės ribojimo teksto pakeitimų paskelbimo naudositės mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistu atsakomybės ribojimo turiniu, prarandate teisę naudotis Manostatybos.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.

    Šiam atsakomybės ribojimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šio atsakomybės ribojimo kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

   Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šiame atskomybės ribojimo tekste yra nuorodos į Manostatybos.lt tinklalapį. Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šiame atsakomybės ribojimo tekste yra nuorodos į Manostatybos.lt tinklalapio lankytoją.

 

 

img_bottom_cont

Prisijungimas

El. paštas

Slaptažodis

PRISIMINTI MANE

PRIMINTI SLAPTAŽODĮ

REGISTRACIJA

Paieška svetainėje

Padaryk pirmuoju

© 2009 Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS