Privatumo politika

Įžanga 

   Manostatybos.lt gerbia Jūsų privatumą ir įsipareigoja jį saugoti. Registracijos metu Jūsų pateikti duomenys (elektroninio pašto adresas, vardas, pavardė, telefonas, rekvizitai ir kt.) naudojami tik sklandžiam paslaugų teikimo užtikrinimui. Be Jūsų leidimo duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims, nesusijusioms su mūsų tiesioginių paslaugų teikimu.

 Bendrosios nuostatos

   Manostatybos.lt deda visas įmanomas pastangas, siekdamas užtikrinti šiame tinklalapyje tvarkomų asmens duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą.

   Lankydamiesi šiame tinklalapyje ir (ar) naudodamiesi jame esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šia privatumo politika ir ją supratote. 

 Asmens duomenų tvarkymas

   Kai kurie Manostatybos.lt esantys duomenys, kuriuos mes gauname tiesiogiai iš Jūsų ir (ar) iš viešų duomenų rinkmenų, gali būti laikomi asmens duomenimis. Šiuos duomenis tvarkysime laikydamiesi Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų reikalavimų bei šios privatumo politikos.

   Galite lankytis daugelyje
 Manostatybos.lt tinklalapio puslapių nesuteikę apie save jokios informacijos, tačiau, jeigu norėsite naudotis kai kuriomis šiame tinklalapyje siūlomomis paslaugomis, paprašysime pateikti reikalingus Jūsų duomenis bei kitą informaciją. 

   Manostatybos.lt galime naudoti slapukus (angl. „cookies“). Slapukas – tai mažas tekstinis dokumentas, turintis unikalų identifikacijos numerį, kuris yra perduodamas iš tinklalapio į Jūsų kompiuterio kietąjį diską. Slapukai naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui ir palengvina Jūsų prieigą prie šio tinklalapio ar jame esančios informacijos. Dauguma interneto naršyklių priima slapukus, tačiau Jūs galite pakeisti savo naršyklės nustatymą taip, kad slapukai nebūtų priimami. Tokiu atveju, kai kurios Manostatybos.lt funkcijos gali neveikti. 

   Kaip ir daugelis tinklalapių, stebime tinklalapio lankomumą ir renkame informaciją apie tai, kiek lankytojų jame apsilankė, koks yra lankytojų interneto paslaugų tiekėjo serverio srities (domeno) pavadinimas (IP) ir pan. Tokia informacija yra renkama automatiškai, apsilankymo tinklalapyje metu. Ji padeda
 Manostatybos.lt suprasti, kaip lankytojai naudojasi tinklalapiu ir suteikia galimybę tobulinti teikiamas paslaugas.

Prieiga prie asmens duomenų  

   Visa anksčiau paminėta informacija, kuri sudaro Jūsų asmens duomenis, be Jūsų sutikimo nebus perduodama tretiesiems asmenims, išskyrus tuos atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai ar tai reikalinga paslaugų teikimui užtikrinti. Manostatybos.lt pasilieka teisę savo nuožiūra samdyti kitus asmenis, kurie mūsų vardu atliktų tam tikras funkcijas. Tam, kad tokie asmenys galėtų atlikti pavestas funkcijas, jiems gali tapti prieinami kai kurie Jūsų asmeniniai duomenys, tačiau minėti asmenys negalės naudoti duomenų jokiems kitiems tikslams, tik pavestoms funkcijoms atlikti.

 Asmens duomenų keitimas

   Asmens duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad jam būtų leista susipažinti su Manostatybos.lt turimais jo asmens duomenimis. Vieną kartą per kalendorinius metus duomenys gali būti teikiami neatlygintinai, tačiau kitais atvejais už duomenų teikimą gali būti nustatytas atlygis, neviršijantis duomenų teikimo sąnaudų.

   Asmens duomenų subjektas gali papildyti ir (ar) pakeisti savo asmeninius duomenis, jiems pasikeitus. Šie duomenys gali būti keičiami Manostatybos.lt nurodyta tvarka ir būdais. Asmens duomenų subjektas taip pat turi teisę nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi Manostatybos.lt ir (ar) kad jie būtų atskleisti trečiosioms šalims, išskyrus atvejus, kai tai reikalinga tinklalapyje nurodytoms paslaugoms teikti. Tam asmens duomenų subjektas turi kreiptis Manostatybos.lt tinklalapyje nurodytais kontaktais.

Privatumas trečiųjų asmenų tinklalapiuose

   Manostatybos.lt nėra atsakingas už Jūsų privatumo užtikrinimą trečiųjų asmenų tinklalapiuose net ir tais atvejais, kai trečiųjų asmenų tinklalapius Jūs pasieksite naudodamiesi šiame tinklalapyje esančiomis nuorodomis. Rekomenduojame susipažinti su kiekvieno trečiųjų asmenų tinklalapio privatumo politika.

Informacijos saugumo užtikrinimas

   Manostatybos.lt siekia užtikrinti kiek įmanoma didesnį iš Jūsų ir iš viešųjų duomenų rinkmenų gaunamos informacijos saugumą. Siekdami apsaugoti šią informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo, kopijavimo ar atskleidimo, mes naudojame įvairias administracines, technines ir fizines saugumo priemones.

Nepilnamečiai lankytojai

   Jaunesniems kaip 18 metų amžiaus asmenims be tėvų ar teisėtų globėjų sutikimo draudžiama pateikti informaciją Manostatybos.lt tinklalapiui ir (ar) atlikti kitus teisinius veiksmus, susijusius su Manostatybos.lt.

Baigiamosios nuostatos

   Manostatybos.lt pasilieka teisę bet kada be įspėjimo vienašališkai pakeisti privatumo politiką. Tokie pakeitimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo Manostatybos.lt tinklalapyje. Jei Jūs po Privatumo politikos pakeitimų paskelbimo naudositės mūsų tinklalapiu ir (ar) jo paslaugomis, laikoma, kad Jūs sutinkate su visais pakeitimais. Jei nesutinkate su pakeistu privatumo politikos turiniu, prarandate teisę naudotis Manostatybos.lt tinklalapiu ir jo paslaugomis.

   Šiai privatumo politikai taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi dėl šios privatumo politikos kilę ginčai sprendžiami derybomis, o joms nepavykus - Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

   Sąvokos: „mes”, „mūsų”, „mums”, „mus” šioje privatumo politikoje yra nuorodos į Manostatybos.lt tinklalapį. Sąvokos: „Jūs”, „Jūsų”, „Jums”, „Jus” šioje privatumo politikoje yra nuorodos į Manostatybos.lt tinklalapio lankytoją.

 

img_bottom_cont

Prisijungimas

El. paštas

Slaptažodis

PRISIMINTI MANE

PRIMINTI SLAPTAŽODĮ

REGISTRACIJA

Paieška svetainėje

Padaryk pirmuoju

© 2009 Visos teisės saugomos.

sprendimas: IMODUS